Årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte i Norsk Folkehjelp Rena.

TIRSDAG 11. Mars 2014

Sted: Eidsiva Rena. Kl 19:00

(Vingårdsveien 2)

 

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet

– godkjenning av innkalling og saksliste

– valg av møteleder

– valg av referent

– valg av protokollunderskrivere

2. Styrets årsberetning

3. Regnskap (12 og 13)og budsjett (14)

4. Eventuelle innkomne forslag

5. Ny hytte og valg av navn

6. Eventuelt.

De som har saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må sende dette til styret innen              1. Mars 2014.

(På årsmøtet er det ikke mulig å fremme ”eventuelt saker” – styret skal derfor ha mulighet til å behandle saken(e) før de legges frem på årsmøtet. Saken(e) legges da frem med innstilling til vedtak fra styret.)

Vel møtt!

Styret

Bokmerk permalink.

Legg igjen en kommentar