Årsmøte 2013

 

Innkalling til årsmøte i Norsk Folkehjelp Rena.

TIRSDAG 26.februar 2013. kl 18.00

Sted: Eidsiva Rena.

(Vingårdsveien 2)

 

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet

– godkjenning av innkalling og saksliste

– valg av møteleder

– valg av referent

– valg av protokollunderskrivere

2. Styrets årsberetning

3. Regnskap og Budsjett

4. Eventuelle innkomne forslag

5. Valg

De som har saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må sende dette til styret innen             15. februar 2013.

(på årsmøtet er det ikke mulig å fremme ”eventuelle saker” – styret skal derfor ha mulighet til å behandle saken(e) før de legges frem på årsmøtet. Saken(e) legges da frem med innstilling til vedtak

fra styret.)

Vel møtt!

Styret

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.